Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków  i Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze organizują II turnusy półkolonii w dniach: 30.01 – 03.02.2023(brak wolnych miejsc) i 06.02 – 10.02.2023(zostały 4 wolne miejsca)  dla dzieci  z terenu Miasta Zielona Góra(dla klas I – VI).

Miejsce wypoczynku: ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE

W godzinach 8.30 – 15.00

WSZYSTKIE ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS.

Koszt 5 dniowego turnusu 540 zł od osoby.

Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy będą mieć zapewnione:

opiekę pedagogiczną sprawowaną przez doświadczoną, wykwalifikowaną  kadrę, pielęgniarkę

obiad dwudaniowy i wodę do picia bez ograniczeń,

 

Planowany program na pierwszy turnus:

poniedziałek – czynności organizacyjne, wyjazd do Zajawki

wtorek – zajęcia sportowe, wyjazd do kręgielni

środa – wyjście do kina, zajęcia w grupach

czwartek – wyjazd do Sali Zabaw, zajęcia w grupach

piątek – wyjazd do Janowca, warsztaty z pieczenia chleba

Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do zajęć o zwiększonym wysiłku fizycznym.

Możliwość  pozostawienia dziecka w świetlicy szkolnej po dodatkowej opłacie 100 zł za 5 dni(7.00 – 8.30, 15.00 – 16.00)

RODZIC MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ  DOKŁADNIE I CZYTELNIE WYPEŁNIONĄ  KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ DZIECKA JAK NAJSZYBCIEJ PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM.

NATOMIAST OŚWIADCZENIE  NALEŻY DOSTARCZYĆ W PIERWSZYM DNIU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ TURNUSU Z DATĄ:

30.01.2023 – pierwszy turnus OŚWIADCZENIE

06.02.2023 – drugi turnus OŚWIADCZENIE

 PROSIMY PRZECZYTAĆ I PODPISAĆ  REGULAMIN PÓŁKOLONII „WESOŁE FERIE 2023”!!!!

MOŻNA WPŁACAĆ POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ OPŁATY ZA WYPOCZYNEK        

18 1240 6843 1111 0000 4985 8839.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROGRAMU!!!

KARTA KWALIFIKACYJNA

REGULAMIN