Minisiatkówka, minisiatkówka dziewcząt, minisiatkówka zielona góra, siatkówka zielona góra, siatkówka drzonków

Jest najprostszą i najłatwiejsza formą gry w piłkę siatkową, przeznaczoną dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, rozgrywaną pomiędzy dwoma zespołami dwu, trzy i czteroosobowymi. Gra odbywa się na zmniejszonym boisku, mniejszą piłką i z wybranymi przepisami gry, dostosowanymi do możliwości fizycznych i mentalnych dzieci oraz do ich możliwości psychomotorycznych.

Minisiatkówka – podstawowe zasady

Celem gry jest umieszczenie piłki w polu gry drużyny przeciwnej i zapobieżenie dotknięcia przez piłkę własnego pola gry. Piłkę przebija się przez siatkę zawieszoną na różnej wysokości w zależności od kategorii rozgrywkowej i płci.

W zależności od kategorii rozgrywkowej mogą to być rozgrywki pomiędzy dwoma zespołami:
„Dwójki” – 2 x 2, tj. 2 zawodniczki przeciwko 2 zawodniczkom
„Trójki” – 3 x 3, tj. 3 zawodniczki przeciwko 3 zawodniczkom
„Czwórki” – 4 x 4, tj. 4 zawodniczki przeciwko 4 zawodniczkom

Zespół ma prawo do trzykrotnego odbicia piłki (dodatkowe odbicie przy bloku) w celu przebicia jej na stronę przeciwnika. Dozwolone jest odbicie piłki każdą częścią ciała. Zawodniczka danego zespołu nie może odbić piłki kolejno dwa razy (za wyjątkiem bloku).

Gra toczy się do momentu popełnienia błędu, tj.:
upadku piłki na pole gry przeciwnika,
upadku piłki na własne pole i poza pole gry przeciwnika,
dotknięcia siatki,
przekroczenia linii środkowej przez zawodnika,
przekroczenia lub dotknięcia linii końcowej boiska przy wykonywaniu zagrywki,
błędu odbicia lub uderzenia piłki,
błędu zagrywki, spoza pola zagrywki.

Minisiatkówka – system gry

1. Mecz toczy w formie jednego seta do 25 punktów przy zachowaniu różnicy 2 punktów (np. 25:23).
2. W „Czwórkach” 4 x 4 i „Trójkach” 3 x 3 – zawodnik zagrywający jest zawodnikiem linii obrony. Zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki.
3. W „Dwójkach” 2 x 2 – dowolność pozycji. Istnieje możliwość wykonania zagrywki sposobem oburącz górnym.
4. Obowiązuje kolejność zagrywki.
5. Ustawienie w czasie gry.
W momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego).
6. Rotacja zawodników.
Porządek rotacji określony jest przez ustawienie początkowe zespołów i kontrolowany jest w zakresie kolejności wykonywania zagrywki i ustawienia zawodników podczas seta. Jeśli zespół odbierający zdobywa prawo do wykonywania zagrywki, zawodnicy dokonują rotacji, przesuwając się o jedną pozycję zgodnie z ruchem wskazówek zegara: zawodnik z pozycji 2 przechodzi na pozycję 1 i będzie zagrywał, zawodnik z pozycji 1 przechodzi na pozycję 4( w „Czwórkach) lub pozycję 3 ( w „Trójkach”) itd.
7. Błąd rotacji.
Błąd rotacji powstaje, gdy zagrywka nie jest wykonana zgodnie z porządkiem rotacji. Prowadzi to do następujących konsekwencji:
– zespół przeciwny zdobywa punkt i prawo do zagrywki,
– porządek rotacji zawodników jest korygowany.
Dodatkowo należy określić, w którym momencie powstał błąd i wszystkie punkty zdobyte przez zespół popełniający błąd od momentu jego powstania muszą zostać anulowane. Punkty zdobyte przez przeciwnika zostają zachowane. Jeśli nie można ustalić momentu powstania błędu, anulowanie punktów nie następuje, a jedyną konsekwencją dla zespołu popełniającego błąd jest przyznanie punktu i zagrywki zespołowi przeciwnemu.
8. Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, którego zmienił.

Minisiatkówka – warunki podczas gry

Zawody Minisiatkówki mogą odbywać się zarówno w halach sportowych jak i na powietrzu. Warunki w jakich gra się odbywa zależne są od kategorii rozgrywkowej.

Wymiary boisk:

„Dwójki” 2 x 2 – boisko o wym. 5 m x 4 m
„Trójki” 3 x 3 – boisko o wym. 7 m x 4,5 m
„Czwórki” 4 x 4 – boisko o wym. 7 m x 7 m

Wymiary siatki:

„Dwójki” 2 x 2 – dz. i chł. 200 cm
„Trójki” 3 x 3 – dz. i chł. 210 cm
„Czwórki” 4 x 4 – dz. 215 cm, chł. 230 cm

Liczba zawodników + zawodnicy rezerwowi:

„Dwójki” 2 x2 – 2 zawodników + 1 rezerwowy w każdym zespole
„Trójki” 3 x 3 – 3 zawodników + 1 rezerwowy w każdym zespole
„Czwórki” 4 x 4 – 4 zawodników + 2 rezerwowych w każdym zespole

Minisiatkówka – wyposażenie zawodniczki

Strój zawodniczki składa się z koszulki, spodenek i skarpet oraz obuwia sportowego, a ich kolor i wzór musi być jednakowy dla całego zespołu. Obuwie musi być lekkie, elastyczne, z podeszwą z gumy lub podobnego materiału, bez obcasów. Każda zawodniczka musi posiadać na koszulce numer zarówno z przodu jak i z tyłu.