Prezes klubu  –  Józef Rutkowski
Wiceprezes    –  Cezary Dubniewsk

Członkowie zarządu:
     Ewa Piątkowska
     Robert Jankowski
     Tomasz Sroczyński