Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków  i Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze organizują  w dniach 28.06 – 09.07.2021 oraz 12.07 – 23.07.2021 (z wyjątkiem sobót i niedziel) dwa turnusy półkolonii  dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zielona Góra(od 7 lat do 4 klasy włącznie).

Miejsce wypoczynku: ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE

Godziny zajęć na półkolonii 8.30 – 15.00

Koszt 10 dniowego turnusu w związku z otrzymanym dofinansowaniem wynosi 600 zł od osoby. Płatne do 15.06.2021.

W programie planujemy (możliwe są zmiany) –  następujące atrakcje dla dzieci (maksymalnie 9 z wymienionych poniżej):

 • zajęcia z gier zespołowych na salach gimnastycznych i boiskach szkolnych
 • wyjście do kina, ogrodu botanicznego,
 • zabawy terenowe w lesie
 • wyjście na basen CRS,
 • wyjście na kąpielisko w Ochli
 • zajęcia na strzelnicy, basen w WOSiR w Drzonkowie,
 • gry i zabawy przy bunkrach w Świdnicy,
 • Park Krasnala w Nowej Soli
 • Kraina Eksperymentów
 • Bardzo Fajny Klaun
 • Sala zabaw
 • Pieczenie pizzy
 • Wyjazd do Majalandu

 

Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do zajęć o zwiększonym wysiłku fizycznym.

Możliwość  pozostawienia dziecka w świetlicy szkolnej po dodatkowej opłacie 100 zł za 10 dni w godzinach 7:00 – 8:30, 15.00 – 16.00

To jest plan, który zawsze może zostać zmieniony.

Półkolonia zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu półkolonii!!!

Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

RODZIC MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ  DOKŁADNIE I CZYTELNIE WYPEŁNIONĄ  KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ DZIECKA DO 22.06.2021 PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM.

 

NATOMIAST OŚWIADCZENIE – ZGODĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ W PIERWSZYM DNIU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ TURNUSU Z DATĄ:

I TURNUS – 28.06.2021

II TURNUS – 12.07.2021

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ I PODPISAĆ REGULAMIN PÓŁKOLONII „WESOŁE LATO 2021”!!!!

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY DZWONIĆ POD NUMER: 501653466

KARTA KWALIFIKACYJNA

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN