Jutro 20.07.2021 jedna grupa idzie na pieczenie pizzy. Wszyscy mają warsztaty z Krainą Eksperymentów oraz zajęcia sportowe.

21.07.2021 Wszyscy idą na WOSiR Drzonków – strzelnica i basen. Jedna grupa idzie na pieczenie pizzy.

22.07.2021 – Wyjazd do Majalandu(zapewniamy suchy prowiant i wstęp) – Zbiórka o godzinie 8.10!!! Wyjazd godzina 8.15.

23.07.2021 Wyjazd na basen CRS, zajęcia sportowe.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci we właściwe ubrania w dany dzień.