Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków  i Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze organizują  półkolonie w dniach:  24.01 – 28.01.2022  dla dzieci  z w/w szkoły (dla klas I – IV).

Miejsce wypoczynku: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE

W godzinach 8.00 – 14.00

WSZYSTKIE ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS.

Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy będą mieć zapewnione:

opiekę pedagogiczną sprawowaną przez doświadczoną, wykwalifikowaną  kadrę, pielęgniarkę

obiad dwudaniowy i wodę do picia bez ograniczeń,

Program zostanie podany w najbliższych dniach.

 

Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do zajęć o zwiększonym wysiłku fizycznym.

RODZIC MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ  DOKŁADNIE I CZYTELNIE WYPEŁNIONĄ  KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ DZIECKA JAK NAJSZYBCIEJ PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM. GDZIE JUTRO ZOSTANIE PODANE PRZEZ SMS.

NATOMIAST OŚWIADCZENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W PIERWSZYM DNIU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ TURNUSU Z DATĄ:

24.01.2022 – drugi turnus

 PROSIMY PRZECZYTAĆ I PODPISAĆ  REGULAMIN PÓŁKOLONII „WESOŁE FERIE 2022”!!!!

MOŻNA WPŁACAĆ  OPŁATY ZA WYPOCZYNEK  NA KONTO NR:   

18 1240 6843 1111 0000 4985 8839.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROGRAMU, ZMIANY CENY  I ODWOŁANIA WYPOCZYNKU W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ!!!

KARTA KWALIFIKACYJNA

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN