W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu Miasta Zielona Góra koszt półkolonii zmienia się i wynosi 300 PLN.

Zaliczka nadal wynosi 180 PLN wg : http://uksswit.pl/polkolonie-sportowe/polkolonie-wesole-ferie-2021-zapisy-sie-zaczely/

Jeżeli została zapłacona cała kwota za półkolonie nastąpi zwrot różnicy.