Dzisiaj były zajęcia sportowe, wyjazd do Sali Zabaw AREK.

Jutro uczestnicy mają gry i zabawy sportowe oraz zajęcia z Krainą Eksperymentów.

Prosimy zaopatrzyć dziecko w bidon albo butelkę z imieniem i nazwiskiem. Każdy uczestnik ma swoja butelkę – bidon!!! Dodatkowo strój sportowy, 2 śniadanie, ubiór odpowiedni do atrakcji. Nakrycie głowy!!!