Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków  i Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze organizują II turnusy półkolonii w dniach: 17.01 – 21.01.2022(JEDNO WOLNE MIEJSCE) i 24.01 – 28.01.2022(6 WOLNYCH MIEJSC)  dla dzieci  z terenu Miasta Zielona Góra(dla klas I – VI).

Miejsce wypoczynku: ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE

W godzinach 8.30 – 15.00

WSZYSTKIE ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS.

Koszt 5 dniowego turnusu 480 zł od osoby.

Z POWODU PANDEMII DOWOZÓW UCZNIÓW NA ZAJĘCIA NIE BĘDZIE!!!

Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy będą mieć zapewnione:

opiekę pedagogiczną sprawowaną przez doświadczoną, wykwalifikowaną  kadrę, pielęgniarkę

obiad dwudaniowy i wodę do picia bez ograniczeń,

 

W programie:

zajęcia z gier zespołowych na salach gimnastycznych i boiskach szkolnych

warsztaty z KRAINĄ EKSPERYMENTÓW,

zabawy terenowe w lesie

wyjazd na basen CRS

wyjazd do kina

zajęcia z turbokids

wyjazd do ZAJAWKI

Warsztaty z pieczenia chleba w Janowcu

 

Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do zajęć o zwiększonym wysiłku fizycznym.

Możliwość  pozostawienia dziecka w świetlicy szkolnej po dodatkowej opłacie 100 zł za 5 dni(7.00 – 8.30, 15.00 – 16.00)

RODZIC MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ  DOKŁADNIE I CZYTELNIE WYPEŁNIONĄ  KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ DZIECKA DO 22.12.2021 PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM.

NATOMIAST OŚWIADCZENIE – ZGODĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ W PIERWSZYM DNIU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ TURNUSU Z DATĄ:

17.01.2022 – pierwszy turnus

24.01.2022 – drugi turnus

 PROSIMY PRZECZYTAĆ I PODPISAĆ  REGULAMIN PÓŁKOLONII „WESOŁE FERIE 2022”!!!!

PO ZAPISANIU TELEFONICZNYM DZIECKA PROSIMY O WPŁATĘ ZALICZKI 250 PLN  W USTALONYM TERMINIE Z ROZMÓWCĄ NA KONTO NR:             

18 1240 6843 1111 0000 4985 8839.

BĘDZIE TO RÓWNOZNACZNE Z REZERWACJĄ MIEJSCA.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROGRAMU, ZMIANY CENY  I ODWOŁANIA WYPOCZYNKU W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ!!!

KARTA KWALIFIKACYJNA

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN