Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków  i Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze organizują  w dniach 27.06 – 08.07.2022 oraz 11.07 – 22.07.2022 (z wyjątkiem sobót i niedziel) dwa turnusy półkolonii  dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zielona Góra(od 7 lat).

Miejsce wypoczynku: ZESPÓŁ EDUKACYJNY NR 4 W ZIELONEJ GÓRZE

Godziny półkolonii 8.30 – 15.00

Koszt 10 dniowego turnusu wynosi 940 zł od osoby. Płatne do 17.06.2022.

W programie planujemy (możliwe są zmiany) –  następujące atrakcje dla dzieci (maksymalnie 9 z wymienionych poniżej):

 • zajęcia z gier zespołowych na salach gimnastycznychi boiskach szkolnych
 • wyjście do kina, ogrodu botanicznego,
 • zabawy terenowe w lesie
 • wyjście na basen CRS,
 • zajęcia na strzelnicy, basen w WOSiR w Drzonkowie,
 • gry i zabawy przy bunkrach w Świdnicy,
 • Park Krasnala w Nowej Soli
 • Kraina Eksperymentów
 • Park trampolin ZAJAWKA
 • Dolina Gęśnika
 • Wyjazd do Majalandu

Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest brak jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do zajęć o zwiększonym wysiłku fizycznym.

Możliwość  pozostawienia dziecka w świetlicy szkolnej po dodatkowej opłacie 120 zł za 10 dni w godzinach 7:00 – 8:30, 15.00 – 16.00

To jest plan, który zawsze może zostać zmieniony.

Półkolonia zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu półkolonii, ceny oraz odwołania wypoczynku!!!

Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

Zapisy oraz wszystkie formalności tylko pod numerem telefonu  501653466 – Robert Jankowski

Wpłat prosimy dokonywać na konto klubu

Uczniowski Klub Sportowy „Świt” Drzonków

Bank PeKao S. A. Nr konta: 18 1240 6843 1111 0000 4985 8839

Ewentualnie po uzgodnieniu telefonicznym wpłata gotówkowa.

PROSIMY O WPŁATĘ ZALICZKI 400 PLN DO 30.04.2022. BĘDZIE TO RÓWNOZNACZNE Z REZERWACJĄ MIEJSCA.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!