Jutro odbędą się zajęcia na sali sportowej oraz w terenie zakończone podsumowaniem. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w strój adekwatny do wymienionych zajęć.